Шри Вьяса Двайпаяна | Маркандея риши

(Вьясадева)

8 Глава 8. Сказание о Маркандее

Новомосковск – 08 January 2018 ( прослушан 1923 раз | скачан 810 раз ) текст на проверке

9 Глава 9. Видение Маркандеи

Новомосковск – 09 January 2018 ( прослушан 1565 раз | скачан 853 раз ) текст на проверке

10 Глава 10. Шива и Ума восхваляют Маркандею

Новомосковск – 10 January 2018 ( прослушан 1873 раз | скачан 825 раз ) текст на проверке